Turistika
Informační centra
Vysoký Chlumec - turistické informační centrum
Petrovice - informační středisko
Sedlčany - regionální informační středisko
Kamýk nad Vltavou - turistické informační centrum

Skanzen Vysoký Chlumec - Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
Vzhledem ke změnám způsobu života na vesnici, dále novým zemědělským postupům výroby i moderním požadavkům na bydlení, a vlivem řady dalších důvodů, mezi něž patří v poslední době i jiné majetkoprávní vztahy, pozbyla část hodnotných vesnických staveb smysluplného využití. Bez minimální základní údržby jsou tyto objekty odsouzeny k zániku. Bohužel tento trend pokračuje do současnosti. Proto vznikla iniciativa odborných pracovníků - etnologů a pracovníků památkové péče, jejímž hlavním záměrem byla záchrana hodnotných dokladů lidového stavitelství v oblasti středního Povltaví, které není možno zachovat "in situ".

Městské muzeum Sedlčany
Městské muzeum naleznete v centru města - na náměstí T. G. Masaryka. U budovy je parkoviště; muzeum má bezbariérový přístup.
Hornické muzeum Příbram

největší hornické muzeum v ČR
Zámek Orlík
Hrad byl založen kolem poloviny 13. století. Tvořil jej nejprve nevelký palác, chráněný z přístupové strany hradbami a trojicí obranných věží. Požár, který Orlík zničil roku 1508, a následné vymanění hradu z manských závazků podnítilo rozsáhlou pozdně gotickou přestavbu. Asi před rokem 1588 vlašský mistr Augustin Orlík renesančně upravil.
Zámek Konopiště
Předchůdcem dnešního zámku byl ve 14. století hrad pánů z Benešova, přestavěný za Šternberků pozdně goticky a na počátku 17. století pozdně renesančně. V první polovině 18. století došlo za panství rodu Vrtbů k rozsáhlým barokním úpravám zámecké budovy, a to zvláště v jižní části zámku. V roce 1887 se stal majitelem Konopiště následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este, který nechal provést na zámku v letech 1889-1894 rozsáhlé restaurační práce, spojené s přestavbami do forem gotiky.

Zámek Dobříš

Rokokový zámek ve středočeském městě Dobříš je rozsáhlá trojkřídlá stavba s téměř čvercovým dvorem a zajímavým francouzským a rozsáhlým anglickým parkem při jižní straně. Nachází se ve východní části města naproti kostelu.
Zámek Vrchotovy Janovice
V sezóně 2006 byl zámek pro návštěvníky uzavřen. Probíhala stavební rekonstrukce, která byla už velmi naléhavě potřeba a která se - oproti původním časovým odhadům - prodlouží. V průběhu roku 2006 dochází k adaptaci části vnitřních prostor (přízemí severozápadního křídla, kaple, sály ve 2.patře zámku), rekonstrukci krovů, střechy a fasády, budou vyměněna všechna okna a - podle archivních podkladů a nalezených základů - opět vybudovaná sakristie.
Zámek Červený Hrádek
Pseudogotické sídlo Červený Hrádek stojí v stejnojmenné obci nedaleko Sedlčan. V případě Červeného Hrádku není jednoduché rozhodnout, jestli se jedná o zámek, tvrz či dokonce hrad. Zámecký objekt působí impozantním a romantickým dojmem, který ještě umocňuje zámecký park s rybníkem.
Rozhledna Kuníček
Věž s rozhlednou je atypická ocelová příhradová konstrukce s vnitřním tubusem z ocelové roury, vetknutá do železobetonové spodní stavby ve tvaru dvou souosých železobetonových válců obezděných kamennou přizdívkou z lomového kamene. Věž vznikla jako sdružená investice operátorů mobilních sítí T-Mobile Czech Republic a.s.. Eurotel Praha, spol. s.r.o., Český Mobil a.s..
Rozhledna Onen Svět
Rozhledna stojí na místě zvaném Onen Svět v sousedství turistické chaty postavené KČT v roce 1940. Samotná rozhledna byla veřejnosti otevřena v roce 2001. Stavba je dřevěné konstrukce se zakrytou spodní částí a čtyřmi patry z nichž poslední je opatřeno dřevěnou stříškou. V roce 2006 byla rozhledna opatřena novým nátěrem.
Rozhledna Drahoušek - Osečany
Přípravy na stavbu rozhledny byly zahájeny v roce 2000, kdy obcí Osečany byli osloveni všichni tři tehdejší operátoři mobilních sítí. Otevření pro veřejnost se konalo dne 20. března 2004. Rozhledna se nachází na vrcholu Drahoušek ve výšce 501 m n.m., asi 5 km SV od Sedlčan.
Rozhledna Velký Vrch - Mokrsko
Otevřeno: duben - červen, sobota, neděle, svátky 10:00-17:00, červenec, srpen úterý - neděle 10:00-18:00, září, říjen sobota, neděle 11:00-17:00